CAN-Bus:

Förkunskapskrav:
Kursen vänder sig till tekniker med vana av arbete med elsystem i fordon.
Tekniker bör ha gått steg ett utbildningen ”Ellära för fordonstekniker”.

Kursinnehåll:
Kursen ger grundläggande kunskap om grunderna i CAN-bus teknik, felsökning, olika mätmetoder med multimeter, hantering av oscilloskop, användande av elschema m.m. Kursen innehåller teoretiska övningar och praktiska övningar på fordon
·       Binära tal
·       Grunder i kommunikation
·       Konstruktion och funktion av CAN-bus nät.
·       ”Gateway”
·       Schemaläsning
·       Felsökning i nät
·       Oscilloskops hantering
·       Praktisk visning av signalkaraktär
·       M.m.

Utbildningsmål:

 Eleven ska självständigt kunna felsöka på ett CAN-bus nät med hjälp av elschema, multimeter,    
       oscilloskop och diagnosinstrument.
·       Eleven ska efter kursen ha förståelse för hur signalkaraktären ser ut i ett CAN-bus nät
·       Ha viss kunskap i hantering av oscilloskop och multimeter.
Omfattning:
Kursen är två stycken endagarsutbildningar eller en tvådagarsutbildning
- Dag 1: Konstruktion/ funktion.
- Dag 2: Övervägande del praktik

Undervisning:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska övningar på fordon
Vid genomförd utbildning får eleven ett utbildningsintyg.
Utbildningen kan även ske under ett veckoslut, för att minska ned produktionsbortfallet för företaget.