Diagnostik SDP3:

Förkunskapskrav:
Kursen vänder sig till tekniker med vana av arbete med elsystem i fordon.
Tekniker bör ha gått utbildningen ”Ellära för fordonstekniker”.

Kursinnehåll:
Kursen ger grundläggande kunskap om grunderna i hantering av diagnosinstrumentet SDP3 avsedd för Scania fordon.

Utbildningsmål:
Endagarsutbildning:
- Eleven ska självständigt kunna koppla upp sig mot fordon och kunna använda instrumentet vid               kontroll av system.
Tvådagarsutbildning:

- Eleven ska självständigt kunna koppla upp sig mot fordon och kunna använda instrumentet vid                avancerad felsökning

Omfattning:
Kursen är en alternativ tvådagarsutbildning.
- Dag 1: Teorretisk genomgång av diagnosinstrumentet samt övningsuppgifter.
- Dag 2: Övervägande del praktik

Undervisning:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska övningar på fordon

Vid genomförd utbildning får eleven ett utbildningsintyg.

Utbildningen kan även ske under ett veckoslut, för att minska ned produktionsbortfallet för företaget.