Ellära för fordonstekniker:

Förkunskapskrav:
Kursen vänder sig till tekniker med viss vana av arbete med elsystem i fordon.

Kursinnehåll:
Kursen ger grundläggande kunskap om grunderna i ellära, olika mätmetoder med multimeter.
samt praktiska laborationsövningar.
·       Ohms lag
·       Effektlagen
·       Serie och parallellkretsar
·       Inkoppling av ström, spänning och resistansmätare
·       Kabeldimensionering
·       Förståelse för vad är ett spänningsfall
·       Praktiska mätövningar
·       Laborationsövningar

Utbildningsmål:

    Kunna redogöra för vad ström, spänning och resistans är för något
·     Ha förståelse i innebörden av Ohms lag och effektlagen
·     Eleven ska efter kursen ha förståelse för vad som menas med serie och parallellkopplade             kretsar.
·     Eleven ska efter kursen kunna dimensionera en krets med avseende på kabelarea.
·     Ha kunskap i inkoppling av multimeter för mätning av ström, spänning och resistans

      Omfattning:
     Kursen är en tvådagarsutbildning.

      Undervisning:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska laborationsövningar.
Efter genomförd utbildning får kursdeltagaren t utbildningsintyg
Utbildning kan även ske under ett veckoslut, för att minska ned produktionsbortfallet för företaget.