Trafikledare:

Kursen ger personer som jobbar med hantering av fordon(t.ex. trafikledare,utbildare/instruktör på tunga fordon) en grundläggande teknisk utbildning som ger en ökad förståelse i hur vissa system fungerar i ett fordon.
Kursens syfte är i första hand att ge sådana tekniska kunskaper att trafikledaren kan bistå fordonsföraren med teknisk rådgivning för att minimiera risken för felaktiga beslut och kostsamma konsekvenser.

Kursinnehåll:

- Övergripande kunskap om hur en gas/dieselmotors konstruktion och funktion.  
- Övergripande kunskap om de olika bränslen som kan förekomma för drift av en buss.
- Kunskap om åtgärder vid felfunktion på fordonets motorsystem
- Öergripande kunskap om tunga fordons bromsar och retarder
- Övergripande kunskap om hybridfordon konstruktion/funktion
- Övergripande kunskap om SCR-systemets konstruktion/funktion
- Åtgärder vid felfunktion av SCR-system
- Övergripande kunskap om tunga fordons bromsar och retarder
- Övergripande kunskap om hybridfordon konstruktion/funktion
- Övergripande kunskap om SCR-systemets konstruktion/funktion
- Åtgärder vid felfunktion av SCR-system
- Förarens felbeskrivning
- Instrumentens varningar
- Risker vid brand för gasfordon, hybridfordon mm
- Felfunktion på drivlinan (växellåda).
Utbildningsmål:
- Ha viss kunskap om hur ett smörj och kylsystem fungerar i en motor.
- Ha kunskap om vad som kan handa vid fel på kyl och smörjsystemet.
· Ha viss förståelse av hur en gas/diesel motors konstruktion/funktion.
- Ha viss förståelse om de olika bränsletyperna gas, diesel, HVO, RME
- Ha förståelse vilka åtgärder som skall vidtas vid felfunktion på fordonets motor
- Ha viss förståelse av hur bromsars samt retarder konstruktion/funktion
- Ha viss förståelse om hybridfordon konstruktion/funktion
- Ha viss förståelse om SCR-systemets konstruktion/funktion
- Ha förståelse om vilka åtgärder som skall vidtas vid felfunktion av SCR-system
- Ha förståelse om vilka åtgärder som skall vidtas vid felfunktion på fordonet (förarrapport, Instrument).

Omfattning:
Utbildningen är en tredagarsutbildning
Normalt är att man delar upp utbildning i tre olika tillfällen
Utbildningen kan ske på plats hos er.

Undervisning:
Utbildningen sker omväxlande med teoretiska föreläsningar och praktiska moment
Utbildningen sker på plats hos er, i era lokaler och med era fordon

Vid genomförd utbildning och godkännande av teoretiskt prov erhåller eleven ett utbildningsintyg.

Utbildning kan även ske under ett veckoslut, för att minska ned produktionsbortfallet för företaget.