Truckutbildning TLP10:

Hos HKH Kompetensutveckling får våra elever en god och gedigen utbildning som följer ramarna för TLP10, den läroplan som fastställts av arbetsmarknadens parter. Arbetsgivaren ansvarar ytterst för sina medarbetares arbetsmiljö och utbildning. Enligt läroplanen skall en truckutbildnng vara c:a 40 timmar vilket HKH Kompetensutveckling följer, vi låter våra elever lära sig köra truck på ett säkert sätt i trånga förehållanden.
Kursinnehåll:
Kursen följer läroplan (TLP 10) som fastställts av arbetsmarknadens parter.
- arbetsmiljö
- regler och förordningar
- besiktningsregler
- trucktyper
- ergonomi
- gällande regler för att framföra truck på väg
- truckens arbetssätt
- batterivård
- material och godshantering
- daglig tillsyn
- arbeta på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt

Utbildningsmål:
- Kunna framföra trucken på ett säkert sätt i svåra miljöer
- Kunna regler och förordningar
- Ha god kunskap i material och godshantering
- Kunna utföra daglig tillsyn
- Arbeta på ett kvalitativt, miljö och säkerhetsmedvetet sätt.
- Förstå innebörden med ett ergonomiskt arbetssätt
Omfattning:
Utbildningens totala tid är c:a 40 timmar.
Upplägget bestäms mellan HKH Kompetensutveckling och kund.
Normalt är 3 dagar med teorillektioner med körning, samt att eleven får hemuppgifter.

Undervisning:
Utbildningen sker omväxlande med teoretiska föreläsningar och praktiska körmoment
Utbildningen sker på plats hos er, i era lokaler och med era truckar.

Övrigt:
Vid genomförd utbildning och godkännande av teoretiskt samt praktiskt förarprov får eleven ett utbildningsintyg.
HKH Kompetensutveckling AB ombesörjer all administration, även registrering av truckkort hos TYA.

Utbildning till truckförare kan även ske under ett veckoslut, för att minska ned produktionsbortfallet för företaget.