HKH Kompetensutveckling AB

HKH Kompetensutveckling AB erbjuder kundanpassade branschutbildningar inom den snabbt framskridande fordonsutvecklingen, specialiserad inom el och elektronik både på lätta och tunga fordon.
HKH Kompetensutveckling startades 2008 av Håkan Englund. Hösten 2013 ombildades företaget till ett AB.      
Detta är ett personligt utbildningsföretag där närheten till kunden prioriteras. HKH Kompetensutveckling AB kännetecknas av att ge alla projekt extra uppmärksamhet och omsorg, syftet är att utbildningarna ska överträffa uppdragsgivarens förväntningar på praktiska och funktionsdugliga lösningar. Filosofin är att alltid tänka efter före, på så sätt skapas ett mervärde för er som kunder. Företaget eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.
HKH Kompetensutveckling AB är ett komplett utbildningsföretag som jobbar i nära kontakt med fordonsbranschens trender och utveckling allt för ge kunden ett ökat mervärde.