Kvalitetspolicy

HKH Kompetensutveckling AB ska förvalta kundernas förtroende genom 

att leverera utbildningar enligt kundens önskemål och överenskomna krav.

 Företagets utförda tjänster kännetecknas av ett välgjort arbete med inriktning på att ständigt bli bättre.

 Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.
·       Ha god kännedom om och tillämpa gällande normer och lagar   
       som berör vår verksamhet

·       Uppfylla kundens förväntningar genom professionellt utförande        
       av utbildningar och uppdrag

  .    Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet

·       Ge ett gott intryck och inge förtroende

·       Genomföra vårt arbete med engagemang, bra pedagogik samt      
      rätt utrustning


·       Utforma utbildningarna så kundspecifika att de ger bästa
        förutsättningar för integrering i kundens verksamhet

·       Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring    
    som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av våra          
   rutiner och referensdokument